S

Her Şey Bir Fikir İle Başladı…
Dünyayı Değiştirmek De!
Formu Doldurun Biz Sizi Arayalım

ZAFER KOLEJİ, veli bilgilerini yasal bir zorunluluk olmadığı sürece
üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşmamaktadır.

Zafer Koleji Dünyayı Değiştirenleri Takip Ediyor!

BEETHOVEN

Beethoven Gibi Bazen Kalbinizle Duyarsınız!


Zafer Koleji’nde müzik eğitimi; öğrencilerin bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinim çeşitliliklerini ön planda tutarak, çağın ve geleceğin gereksinimlerine uygun estetik anlayışı yüksek bireyler yetiştirme amacının yanı sıra, her öğrenci:

– Temel müzik öğelerini kavrar
– En az bir enstrümanı tanır ve çalma yetisi kazanır.
– Farklı müzik türleri hakkında bilinçlenir ve dinlemeye istekli olur.
– Müziksel eleştiri yapabilir.
– Bilişsel, devinişsel ve duyuşsal davranışları olumlu yönde gelişir.
– Yurt içi ve Yurt dışı festivallerde yer alarak , müzik ile ilgili kazanımlarını sergileme fırsatı bulur.
– Yurt içi ve Yurt dışı konserlerini takip edebilme bilinci kazanır ve bu etkinliklerde yer alır.
– Günümüz teknolojisi ve müzik arasındaki ilişkiyi kavrar.
– Müzik ile diğer dersler arasında ilişki kurabilir.
– Çok sesli müziği tanır, çok sesli koro ve orkestralarda yer alır.

Bunların dışında Zafer Koleji, ses ve kayıt stüdyosu, bireysel çalışma odaları, bando çalışma odası, orkestra ve koro çalışma odalarıyla da müzik sever öğrencilere özgürce çalışma imkanı sunmuş, müziği her anlamda yaşamak ve yaşatmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Zafer Koleji‘nde zorluklar karşısında engelleri aşmayı destekliyoruz!NİKOLA TESLA

Peki Ya Hiç Denemeseydi? Dünya Nasıl Bir Yer Oldu! Hiç Düşündünüz mü?


İnsanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen merakı birçok alanda her geçen gün yeni bir bilginin üretimine ve teknolojide birçok yeniliklere neden olmaktadır. Bu çalışmaların belirli alanlarda sistematik bir şekilde yapılmasına ve objektif gerçekliği yansıtmaya çalışmasına bilim denilmektedir.
Bilim, hem bilimsel yöntemlere dayanarak bilgiyi kullanmaya, hem de yeni bilgiler elde etmeye yardımcı olur. Bu nedenle, her bilimsel bilgi, kendinden sonraki bilgilerin doğuşunun göstergesidir. Toplumların ilerlemesi için bilim bir şart, bu bilimsel bilgiyi nasıl elde edebileceğini ve kullanabileceğini bilen bireyler yetiştirmek ise sürdürülebilirlik için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlediği günümüzde, öğrencileri, bilime, matematiğe ve teknolojiye yönlendirmek amacıyla eğitimde yeni bir yaklaşıma doğru yönelmeler başlamıştır.

Bu sebeple Zafer Koleji olarak, öğrencilerimizi bu hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek için gerekli niteliklerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek amacındayız. Nitelikli bireyler yetiştirebilmek adına öğrencilerimizin aktif olduğu, zengin uygulama laboratuvar olanaklarıyla, pek çok beceriyi kazanmalarına fırsatlar sağlıyoruz. Bu öğrenme stratejisiyle, öğrencilerin anlamakta güçlük çekebildikleri kavramları kavratmak ve somutlaştırmak mümkün olmakta, öğrenci birebir öğrenme faaliyetlerine katıldığından bilgilerin kavranması ve kalıcılığının sağlanması gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarda gerçekleştirilen uygulamalı bilim eğitimlerinin pek çok yararı vardır. Bu yararları genel olarak söyle sıralayabiliriz; - Öğrenciler bilimle ilgili doğrudan ilk elden deneyim kazanabilirler,
- Öğrenciler problemlere bağlı hipotezler kurarak test edebilirler,
- Öğrenciler problemleri tartışabilirler ve bilimin araştırmaya dayalı doğasını anlayabilirler,
- Öğrenciler birlikte çalışmalar yapabildikleri sosyal ortamlar sağlayabilirler,
- Öğrenciler bilimsel beceriler kazanabilirler,
- Öğrenciler eleştirel düşünme becerileri kazanabilirler

Bu eğitim yaklaşımından yola çıkan Zafer Koleji kapsamında , biyoloji, fizik, kimya, robotiks, Ar-Ge ve 3D video laboratuvarları toplam 300m2 ‘ lik bir alanda üst düzey donanımı ve dizaynı ile çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Biyoloji laboratuvarında; ışık mikroskobu, stereomikroskop, magnetik karıştırıcı, santrifüj, inkübatör, pH metre, spektrofotometre, saf su cihazı, mikropipetler, otoklav, videofleks mikroskop bulunmaktadır.

Kimya laboratuvarında, rotary evaporator sistemi, hassas terazi, soxhelet cihazı, vakum pompası, kolorimetre, güç kaynak, viscometer bulunmaktadır..

Fizik laboratuvarında dinamik ve kinematik uygulamaların yapılabilmesi için termal elektrik deney seti, arayüz sistemleri, basınç deney setleri, enerji sensörleri, plasma küresi, dinamik ölçüm sistemleri bulunmaktadır..

3- Boyutlu Video Laboratuvarında konular 3 boyutlu videolar ile işlenmektedir. Fen ve matematik derslerinde bazı tanım ve terimlerin anlaşılabilmesi için 3 boyutlu görsellerden faydalanılmaktadır. Bu öğrencilerin derste ilgi ve konsantrasyonları azalmadan ders boyu sürmektedir. Bu şekilde anlama ve başarı yükselmektedir..

Robotiks Labaratuvarında öğrencilerimiz burada takım halinde çalışarken düşünüyor, araştırıyor, tasarlıyor, programlıyor ve problemleri çözen robotlar üretiyor..

Ar-Ge laboratuvarı ise öğrencilerimize bilgisayarlar ile çalışma ortamı sağlamak için düzenlenmiştir.

Zafer Koleji‘nde zorluklar karşısında engelleri aşmayı destekliyoruz!William Shakespeare

Bir Döneme Değil Tüm Zamanlara Hitap Etti.


İngilizce
Zafer koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ana okulundan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. Zafer koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Ana dil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda ana dilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. Yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir.

Dil öğrenmedeki bireyin kişisel amacının ötesinde, bizim amacımız, öğrencilerimizi ileride yer alacakları ulusal platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilecekleri dünya bireyleri olarak yetiştirmektir.

Türk ve yabancı öğretmenlerimiz öğrencileri kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar üzerinde aydınlatarak, kritik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme amaçlı münazara, drama, sunum, hikâye yazma gibi çeşitli aktivitelerle yönlendirerek öğrencileri yüksek öğrenim ve sonraki eğitimlere hazırlarlar. Her ay yapılan proje sunumları, münazara ve yarışmalar öğrencilerimizin özgüvenlerini de arttırmanın yanı sıra İngilizceyi günlük yaşantılarına dahil etmelerini sağlamaktadır.

Türkiye’de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sınıfa hapsolmasıdır. Dil öğrenimini sınıfın dışına taşıyan bir anlayışla her yıl yaz aylarında öğrencilerimizle Amerika ve İngiltere’ye geziler düzenlenir. Öğrencilerimiz hem kültürel ve sosyal olarak kendini geliştirmekte, hem de düzenli olarak bu ülkelerdeki saygın üniversite ve kolejlerin İngilizce derslerine katılarak İngilizce pratiklerini daha iyi bir noktaya taşımaktadırlar. Zafer Kolejinden mezun olan öğrenciler, İngilizce öğretim yapan fakültelerin hazırlık sınıflarını atlayarak lisans programlarına devam edebilecekleri İngilizce seviyesine sahip olmaktadırlar. 11 ve 12. sınıflarda yabancı dil müfredatı TOEFL çalışmalarıyla da desteklenir. Liseyi bitiren öğrenciler Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2/C1 derecesine ulaşırlar.

Tüm öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde aynı zamanda KET, PET ve FCE sınavlarına da hazır hale gelirler. Bu sayede Zafer Koleji öğrencilerinin Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde İngilizce yeterliliği göstererek, hazırlık sınıfı okumadan üniversiteye devam edebilmeleri hedeflenmektedir.

İkinci Yabancı Dil
İkinci yabancı dil programında öğrencilerimiz, 3. Sınıftan itibaren İspanyolca, Rusça, Fransızca, Almanca dillerinden birini seçerler ve yine iletişimsel hazırlanan öğretim programı ile ikinci yabancı dil öğrenimlerini gerçekleştirirler.

İspanyolca
Dünya genelinde İngilizceden sonra en çok geçerliliği olan dil İspanyolcadır.  İspanyolca, Latin kültürünün dünya üzerindeki etkisi nedeniyle çok önemli bir kültür ve sanat dili olarak da kabul görmektedir. Öğrencilerimizin, ikinci yabancı dil öğretim programımızda yer alan İspanyolca derslerinde İspanyolca DELE 1, DELE 2 sınavlarında yeterliliklerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Rusça
Rusça, dünya üzerinde en çok konuşulan 7. dildir ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Rusça, Kiril alfabesini kullanır ancak Kiril alfabesinin öğrenilmesinin ardından hemen hemen tüm sözcükleri gayet düzgün telaffuz etmek mümkündür. Özel Zafer Kolejinde Rusça dersleri; Kiril alfabesinin ve Rusça dil bilgisi kurallarının öğrenilmesi, kelime bilgisinin artırılması ve yine iletişimi sağlamak için gerekli olan dinleme-konuşma-yazma ve okuma becerilerinin öğrencilere kazandırılması yönünde gerçekleştirilmektedir.

Fransızca
Zafer Anadolu Lisesinde Fransızca dil becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra Fransız kültürü, uygarlığı, tarihi, edebiyatı, müziği ve mutfağı da dersin konuları arasında yer alır; çok kültürlülük çerçevesinde ders içeriği yapılandırılır. Bu hedefler doğrultusunda eğitim alan öğrenciler, öğretim yılı sonunda tiyatro eseri, müzikal vb. gösterilerde yer alırlar.

Almanca
Dilin tüm spesifik alanlarında (dinleme, konuşma, yazma, okuma) beceri ve bilgi kazanımının gerekliliğine önem verilen Zafer Kolejinde bu alanların her biri, hem birbiriyle entegre hem de kendi içerisinde ayrılan öğretim yöntemleri kullanılarak öğrenciye özümsetilir. Öğrencilerimizin, ikinci yabancı dil öğretim programımızda yer alan Almanca derslerinde FIT 1, FIT 2 sınavlarında yeterliliklerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Zafer Koleji'nde çocuklarımızın sınır tanımayan hayal gücünü ortaya çıkaracak çalışmaları destekliyoruz.SALVADOR DALİ

"SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Sanat Eğitimi
Yaşamamıza egemen olan tek düzeliği kırmanın ve yaşamımızı zenginleştirmenin tek geçerli yolu, bireysel anlamda sahip olduğumuz yaratıcılığı keşfetmektir. Kurumumuzu diğerlerinden ayıran özelliklerden birisi de öğrencilerinin içinde gizli kalmış yaratıcılığın açığa çıkarılmasında onlara yol göstermesidir. Sahip olduğumuz bu sorumluluk çerçevesinde kolejimizde tecrübeli sanat eğitimcilerimiz öncülüğünde, sanat atölyelerimizde her türlü teknik ve yöntemler kullanılarak yıllık ders programına uygun biçimde sanat derslerimiz her kademedeki öğrenci seviyesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Sanat alanında yaratıcı bireyler yetiştirmeyi temel amaçlarından biri sayan Zafer Koleji, dünyayı algılama, tanıma ve olayları yorumlama açısından daha geniş bir vizyona sahip olmaları için gereken her tür koşulu öğrencilerine sunmaktadır.

Sanatsal beceri gelişimi, sınırlarını kendinin çizebileceği yaratma süreci oluşturma, estetik bakış açısı geliştirme, farklı ve yeni fikirler yaratma, sanat eserlerini ve sanatçıları tanıma,  müze bilincini geliştirme, toplumların sanat kültürlerini tanıma, uygulamalarında hayal gücünü etkin kullanma, doğada çalışmalar yapma, çevresine duyarlı birey olabilme, renkleri ve biçimleri dilediği gibi kullanma, farklı teknikleri bir arada uygulayabilme, disiplinler arası çalışmalar yürütebilme, sanatın toplumlar için önemini kavrama,  öğrencilerimizde kazanılmasını hedeflediğimiz davranışlardır.

Sanat atölyemiz ve okulumuz, öğrencilerimizin sanat eğitimi uygulamaları sırasında ihtiyaç duyabilecekleri her türlü fiziksel olanakları taşımaktadır. Öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında, gerekli sorgulamayı, araştırmayı, deneyimlemeyi, keşfetmeyi bu sürecin başından sonuna kadar uygulamalarla aktif bir şekilde gerçekleştirirler.

Zafer Koleji'nde çocuklarımızın içindeki yaratıcı ruhu ortaya çıkarması için sanatı destekliyoruz.